Yläfemma

Sysselsättningsprocessen ger resultat – Yläfemma!

Projektägare: NTM-centralen i Egentliga Finland,
riksomfattande samordnande ESF-projekt,
prioriterat område 3. Sysselsättningen och arbetskraftens rörlighet

Projekttid: 15.3.2016 – 13.9.2018

Mål:
den riksomfattande samordningsverksamheten har tre huvudmål

  • att, när verksamheten vid servicecentren för arbetskraften förnyas, utveckla resultaten av och en jämn kvalitet på de serviceprocesser som erbjuds arbetssökande med en svag ställning på arbetsmarknaden
  • att produktifiera arbetsträningsverksamheten på riksnivå och förenhetliga servicemodellen
  • att utveckla ett respons- och utvärderingssystem som mäter resultaten av lönesubventionsperioderna på övergångsarbetsmarknaden

Målgrupper:
regionala ESF-projekt, aktörer vid servicecentren för arbetskraften, arbets- och näringsbyråer och NTM-centraler

Kontaktuppgifter:
Ritva Lindström, projektchef, ritva.lindstrom@ntm-centralen.fi, tfn 0295 023 043
Taina Suonpää, projektplanerare, taina.suonpaa@ntm-centralen.fi, tfn 0295 022 751
Sami Peltola, projektkoordinator, sami.peltola@ ntm-centralen.fi, tfn 0295 023 042