Kategoria: Työhönvalmennus

STM ja TEM julkaisu 2017, Työmotivaatio on työnantajalle tärkeämpää kuin 100-prosenttinen työkyky

Tiedoksi STM ja TEM julkaisu 2017. Ohessa alla tiedote ja linkki julkaisuun.

Sosiaali- ja terveysministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö 2.11.2017 14.22

Työmotivaatio on työnantajalle tärkeämpää kuin 100-prosenttinen työkyky

Suurin osa yrityksistä pitää työmotivaatiota tärkeimpänä kriteerinä ja ominaisuutena, vaikka työnhakijana on osatyökykyinen henkilö. Vamma tai sairaus ei siis ole ratkaiseva tekijä uusia työntekijöitä palkattaessa. Selvityksen perusteella vaikuttaa siltä, että asenteet osatyökykyisyyttä kohtaan ovat muuttumassa myönteisimmiksi. Lue lisää »

Digitaalisuus lisää palveluiden saavutettavuutta ja yhteydenpitomahdollisuuksia

Julkisten palveluiden tavoitteena on jatkossa olla entistä saavutettavampia digitaalisten palvelu-uudistustensa kautta. Tätä tulevaisuuskuvaa viestii myös työvoimapalveluiden digitalisoiminen hallituksen kärkihankkeiden kautta. Työmarkkinoilla törmätään jatkuvasti kohtaanto-ongelmiin, vaikka nykyajassa olemmekin hyvin suuren osan valveillaoloajastamme tavoitettavissa sähköisten yhteydenpitovälineidemme ja mobiililaitteidemme kautta. Tulevaisuuden TE-palveluiden tavoitteissa on hyödyntää digitaalisuuden mahdollisuudet täysimääräisesti. Näin uudistumalla pyritään helpottamaan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa ja rakenteellista työttömyyttä. Lue lisää »

Rakenteelliset uudistukset haastavat osaamisen kehittämistä

 

Kehittämispäällikkö Kaija Ray
Kehittämispäällikkö Kaija Ray

Uudistettu sosiaalihuoltolaki ja siellä erityisesti sosiaalisen kuntoutuksen mukaan tuleminen lainsäädäntöön, päivitetty laki julkisista työvoima-ja yrityspalveluista, sote-uudistus, kuntoutuksen kokonaisuudistus – tässä vain joitakin esimerkkejä niistä rakenteellisista muutoksista, joiden keskellä tällä hetkellä olemme ja työskentelemme. Tuntuu, että asian ytimessäkin olevilla asiantuntijoilla on hiukan sormi suussa ja osaamisen kartalla epävarmuuden sietokyky on nyt erityisen kovassa kurssissa. Lue lisää »

Työelämään työhönvalmennuksen tuella

Kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen. Kuvaaja Kati Savela, 2016.
Kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen. Kuvaaja Kati Savela, 2016.

Kaikilla ihmisillä on oikeus työelämään yhdenvertaisesti. Kaikilla on oikeus saada tukea työllistymiseensä. Kaikilla, joilla on halua, kykyä ja motivaatiota työllistyä palkkatyöhön, tulisi saada siihen tukea riippumatta taustastaan. Ajankohtaisia, toteutuvia tavoitteita vai korulauseita?

 

Lue lisää »