Työhönvalmennus – työllistymisen tukena

TE-hallinnon tarjoaman työhönvalmennuksen tavoitteena on edistää henkilöasiakkaan työllistymistä ja tukea työssä pysymistä. Työhönvalmennus on valmennuspalvelu, jossa valmentaja tukee henkilökohtaisesti asiakasta sopivan työpaikan etsimisessä sekä työskentelyn vakiinnuttamiseen liittyvissä asioissa. Työpaikan löytyessä työhönvalmentaja voi antaa asiakkaalle tarvittaessa myös valmennusta työtehtävien omaksumisessa ja työssä alkuun pääsemisessä. Lain mukaan asiakas voi saada työhönvalmennusta 50 tuntia vuodessa.

Yläfemma -hankkeen rahoittamana tuotettiin TE-hallinnon työhönvalmennuksien kokonaisuudesta palvelumuotoilu. Työssä mukana olivat Sitowise Oy palveluntuottajana ja työhönvalmentajia eri puolin Suomea sekä Uudenmaan TE-toimiston asiantuntijoita. Lisäksi Varsinais-Suomesta FEMMA-hanke avusti koko prosessin ajan.

Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena oli palvelun käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan toiminnallisia tavoitteita. Palvelumuotoilua hyödynnettiin työhönvalmennuksen tavoitteiden ja asiakaskohtaisten tarpeiden kirkastamisessa. Palvelumuotoilun avulla laadittiin seitsemän asiakasprofiilia, joiden kautta asiakkaiden erilaisia tarpeita, haluja ja pelkoja työhönvalmennukselle kuvattiin.

Työhönvalmennusta Sitä voidaan hyödyntää täydentävänä palveluina muiden palveluiden rinnalla, mikäli asiakkaan palvelutarve tai työnhakuprosessi niin vaativat. Työhönvalmennuksella voidaan antaa henkilökohtaisempaa palvelua silloin, kuin ryhmämuotoinen valmennus ei asiakkaan kohdalla toimi. Lisäksi työhönvalmennusta voidaan käyttää palkkatukityön rinnalla. Heikossa työmarkkina-asemassa olevat työnhakijat hyötyvät selkeästi näiden kahden tuen yhdistämisestä. Jotta palkkatukijaksosta saadaan asiakkaalle mahdollisimman suuri hyöty, työhönvalmentajan rinnalla kulkeminen on tärkeää.

TE-toimiston työhönvalmennuksen tavoitteena on valmentaa työnhakijaa työpaikan tai työpaikalla suoritettavan koulutuspaikan löytämisessä, työsuhteen solmimisessa ja työsuhteen vakiinnuttamisessa.

Työhönvalmennus

Menestyksekäs työhönvalmennus edellyttää palveluntuottajilta laajaa osaamista ja monipuolista keinovalikoimaa, joilla he pystyvät tukemaan asiakkaan työllistymistä ja työssä pysymistä. Työhönvalmennusta tarjoavien palveluntuottajien pitää pystyä vastaamaan kaikkiin osaamistarpeisiin. Yhden työhönvalmentajan ei kuitenkaan tarvitse täyttää kaikkia osaamisvaatimuksia itse, jos hänellä on tukenaan laajempi yhteistyöverkosto, josta riittävä osaaminen on hankittavissa asiakkaalle.

Työhönvalmennuksen kehittämisessä onnistutaan, kun jo hankintavaiheessa otetaan huomioon osaamis- ja laatuvaatimukset. Näitä ovat 1) työhönvalmentajien kokemuksen ja osaamisen arvioiminen, 2) työhönvalmennuspalvelun laadun ja monipuolisuuden arvioiminen sekä 3) työhönvalmennuspalvelun palveluntarjoajien tulosten mittaaminen. Vaikuttavuuden ja palvelutuo­tannon tehokkuuden parantamiseksi työhönvalmennuspalvelulle tulee määrittää selkeät yhtenäiset tavoitteet, seurattavat mittarit sekä toimintamalli mittareiden seuraamiseksi. Tarvitaan siis nykyistä systemaattisempaa tilastointia sekä työhönvalmennuksen raportointikäytäntöjä.

Työhönvalmennuspalvelulla ei voida muuttaa yleistä työmarkkinatilannetta tai poistaa merkittäviä työllistymisesteitä. Jotta käytössä olevat resurssit pystytään kohdentamaan niihin, jotka hyötyvät palvelusta eniten, asiakkaan työllistymisen motiivit tulee pystyä kartoittamaan paremmin jo työhönvalmennukseen ohjatessa. Asiakasohjaukseen tarvitaan parempaa koulutusta ja markkinointimateriaalia palvelusta.

TE-hallinnon tarjoama työhönvalmennus on erinomainen tuki työnhaun tukemiseen.

 

Lähde: Työhönvalmennuspalvelun palvelumuotoilun loppuraportti

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *