Kuukausi: syyskuu 2017

Ajankohtaista Yläfemma-hankkeen toiminnasta

Kuva: Kirsi Nurminen, 2016
Kuva: Kirsi Nurminen, 2016

Hei Yläfemma-verkosto,

ja oikein hyvää syksyä kaikille! Tässä luettavaksesi neljäs Tuloksia työllistymisprosesseilla – Yläfemma -uutiskirje, jonka tarkoituksena on tiedottaa valtakunnallisen kehittämishankkeen aihepiiriin laajasti liittyvistä asiasisällöistä, tukea asiantuntijoiden osaamisen kehittymistä, olla maakuntauudistuksen muutosjohtamisen tukena ja tiedottaa ajankohtaisista tilaisuuksista alueilla.

Tarkemmin tällaisia sisältöjä ovat muun muassa TYP-työjaostossa käsitellyt asiat, muu valtakunnallisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluprosessien kehittämiseen liittyvä substanssi kuten työhönvalmennuspalveluun tai palkkatuen palaute- ja arviointijärjestelmään liittyvä materiaali, tuoda tietoa hankkeemme tapahtumista ja kerätä yhteen TYP-toiminnan hyviä käytäntöjä.

Uutiskirje lähetetään valtakunnallisen TYP-työjaoston jäsenille, TYP-johtajille, TYP-verkoston organisaatioon kuuluville johtajille ja näiden organisaatioiden asiantuntijoille (TE-toimistoissa, kunnissa ja Kelassa), työhönvalmennuksen asiantuntijoille ja palkkatuen arviointijärjestelmän parissa työskenteleville asiantuntijoille.

Postituslistaan on kerätty asiantuntijoiden osoitteita muun muassa eri alueilla käymiemme vierailujen yhteydessä. Postituslistaan tulee jatkossa täydennyksiä ja tätä viestiä saa jakaa verkoston jäsenille eteenpäin vapaasti. Postituslistalle mukaan haluavat tai siltä pois haluavat voivat myös laittaa lähettäjälle viestiä toiveestaan.

Yläfemma-hanke on siirtynyt 24.8.2017 hankkeen toteuttamisessa ”uuteen vaiheeseen”. Painotamme toiminnassamme tästä eteenpäin projektisuunnitelman mukaisesti työhönvalmennuksen valtakunnallista tuotteistamista/yhdenmukaistamista sekä palkkatuen arviointi- ja palautejärjestelmän kehittämistä TE-hallinnossa. TYP-verkostotoiminnan kehittämisen koordinointi etenee kuitenkin samalla mm. Kuntoutussäätiöltä hankitulla vaikuttavuustutkimuksella. Lisäksi viestintätyömme jatkaa kulkuaan. TYP-toiminnan tukemista ja osaamisen kehittämistä muun muassa ylafemmablogi.fi-sivuston sisällön kautta.

Uutta konkreettista tuottamaamme sisältöä ovat blogin materiaalipankista löytyvät koulutusvideot. Niitä löytyy erilaisin teemoin varustettuna. Hyödyntäkää hankittuja koulutuksia esimerkiksi kehittämispäivienne yhteydessä.

Olkaa aktiivisia, jakakaa toisillenne hyviä käytäntöjänne, kirjoittakaa kehitysideoitanne tai muita hyviä huomioitanne. Toivomme teiltä verkostomme jäseniltä ja asiantuntijoilta erityisesti blogikirjoituksia, kommentointeja toisten teksteihin, materiaalipankin käyttöä ja Twitter-seuraamista. Tietoa ja osaamista ei kannata pantata alueellisesti, vaan laitetaan hyöty kiertämään. Yläfemmablogi-sivusto ei tule olemaan missään vaiheessa valmis, vaan sen on tarkoitus päivittyä ja pysyä ajankohtaisena.

Blogista löytyy materiaalipankki, jonne laitamme esimerkiksi TYP-toiminnan lomakkeita työnne tueksi.

 

Yhteistyöterveisin

Tuloksia työllistymisprosesseilla – Yläfemma! hanke

Päivi Pihlajiston kiitos yhteistyöstä

Lähdin kuluvan vuoden alussa työ- ja elinkeinoministeriöstä kuuden kuukauden virkavapaalle saatuani viran eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta. Alkuvuoden aikana havaitsin, että elämää on työelämän ulkopuolellakin. Virkavapauden lähestyessä loppuaan jouduin pitkään miettimään, mitä haluan tulevaisuudelta. Tehtyäni SWOT-analyysin, päätin jäädä eduskuntaan.

Nykyiset työtehtäväni eroavat ministeriön tehtävistä – olen siirtynyt strategian ja lainsäädännön valmistelusta valvomaan, että viranomaiset noudattavat toiminnassaan lakeja ja täyttävät velvollisuutensa. Vastuulleni oikeusasiamiehen kansliassa kuuluvat julkisiin työvoimapalveluihin, työttömyysturvaan, työsuojeluun ja julkisoikeudellisiin palvelussuhteisiin liittyvät asiat. Hoidan jossakin määrin myös muuhun sosiaaliturvaan kuin työttömyysturvaan liittyviä asioita. Laillisuusvalvonnassa näkökulma on kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa. Teemme oikeusasiamiehen kansliasta jonkin verran tutustumis- ja tarkastuskäyntejä, joten ehkäpä tapaamme em. käyntien yhteydessä tulevaisuudessa. Asiantuntemukseni on käytettävissänne, jos tehtäväkenttääni liittyvät asiat askarruttavat teitä.

Oli mielenkiintoista ja vähän pelottavaakin siirtyä lähes 27 ministeriövuoden jälkeen uuteen työyhteisöön ja uusiin tehtäviin. Ehdin ”palvella” yhdeksää ministeriä ja olla mukana monissa mielenkiintoisissa ja joskus haastavissakin lainsäädäntö- ja kehittämishankkeissa. Työvoimapolitiikka on suuri ”intohimoni” ja tulen seuraamaan sitä niin kauan kuin henki pihisee. Kiitän teitä kaikkia lämpimästi hyvästä yhteistyöstä. Kanssanne oli ilo tehdä haasteellista työtä. Toivon teille menestystä ja jaksamista työhönne. Valmistelussa oleva maakuntauudistus kasvupalveluineen vaikuttaa sekä minun että teidän työhönne. Muistakaa, että muutos on aina myös mahdollisuus – se osoittautui todeksi minun kohdallani.

 

Päivi Pihlajisto

 

Toimituksen lisäyksenä tekstiin tieto, että Päivin tehtäviä työ- ja elinkeinoministeriössä hoitaa nyt hallitusneuvos Tiina Korhonen.

 

Ajankohtaista Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekuvaa Muutoksessa -blogista

Tiedoksi muutosjohtaja Sinikka Salon muutoksessa -blogikirjoitus. Aiheen ajankohtaisuuden ja valtakunnallisen luonteen vuoksi kopioin tekstin myös tänne Yläfemma blogiin kokonaisuudessaan. Vuoden lisäaika sote- ja maakuntauudistuksen toteutuksen aloitukseen vuonna 2020 tuo myös lisäaikaa valmisteluun. Se pitää käyttää nyt alueellisissa valmisteluissa fiksusti hyödyksi. Muutostukea on tulossa lisärekrytointien ja aluekierroksen muodossa. Lue lisää »