Työelämään työhönvalmennuksen tuella

Kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen. Kuvaaja Kati Savela, 2016.
Kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen. Kuvaaja Kati Savela, 2016.

Kaikilla ihmisillä on oikeus työelämään yhdenvertaisesti. Kaikilla on oikeus saada tukea työllistymiseensä. Kaikilla, joilla on halua, kykyä ja motivaatiota työllistyä palkkatyöhön, tulisi saada siihen tukea riippumatta taustastaan. Ajankohtaisia, toteutuvia tavoitteita vai korulauseita?

 

Suomessa on jo 20 vuoden ajan ollut käytössä tuetun työllistymisen (Supported Employment) malli. Tuettu työllistyminen tarkoittaa vaikeassa työmarkkina-asemassa olevan henkilön työllistymiseksi kehitettyä tukimenetelmää, jonka avulla ohjataan ja tuetaan työllistymään avoimille työmarkkinoille. Tuetussa työssä keskeistä on yksilöllisen tuen tarjoaminen työllistymisen suunnittelussa, valmistelussa, työllistymisessä ja työn pitämisessä unohtamatta tukea työnantajalle. Tuetun työllistymisen palvelu perustuu kolmeen peruspilariin: tavallinen työpaikka, tasa-arvoisella palkalla ja tarkoituksenmukaisella tuella. Tuen tarjoaa työllistymisen tukihenkilö, työhönvalmentaja. Menetelmä on edistänyt erityisesti vammaisten henkilöiden osallisuutta ja oikeutta työelämään.

 

Kuitenkin tuetun työllistymisen tukipalvelun pysyvä juurtuminen, rahoitusmalli ja yhdenvertainen saatavuus ovat meillä edelleen saavuttamatta, vaikka se on tutkitusti vaikuttava työllistymisen tukipalvelu, kun sen toimintaperiaatteita toteutetaan vastuullisesti. Vaikeasti työllistyvät ja vammaiset ihmiset ovat myös varsin eriarvoisessa asemassa eri puolilla maata, sillä työhönvalmennuksen palvelua on aikarajoitteettomasti tarjolla vain muutamassa suurimmassa kaupungissa ja rajatulle kohderyhmälle. Ala on hyvin kehittyvä ja alan työntekijät osaavia, mutta tukipalvelun tunnettuus päättäjien keskuudessa on silti pientä.

 

Tietoisuuden lisäämistä työhönvalmennuksen toimivuudesta ja tehokkuudesta tulisi tehdä rutkasti enemmän, sillä juuri nyt kaivataan erityistä viisautta ja tietoa poliittisilta päättäjiltä sote-uudistuksessa ja työvoimapalvelujen siirrossa maakunnille. Tässä uudistustyössä työhönvalmennuksen menetelmän tulisi olla keskiössä. Tarvitaan järjestöjen, yritysten, kuntien ja maakuntien yhteistyötä vaikeimmin työllistyvien, vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen tukemisessa, jotta kaikille taataan oikeus osallisuuteen työelämässä. Maakunnissa kaikilla toimijoilla tulisi olla oma, mutta yhteistoiminnallinen rooli, jossa on osaamista eri henkilöiden työllistymisen tukemisessa. Tarvitaan eritasoisten työhön tukevien palvelujen yhteistoimintaa, jolloin parhaiten taataan polutus eri palveluista kohti työelämää. Hyvä työllisyyspolitiikka on parasta sosiaaliturvaa ja parhaiten osallisuutta edistävää toimintaa.

 

Entä mistä kaikille työtä tulevaisuudessa, joka on mitoitettu kunkin ihmisen toiveiden, kykyjen ja osaamisen mukaan? Uskaltaako työnantaja aidosti palkata vammaisen tai osatyökykyisen työntekijän? Itse näen tuetun työllistymisen työhönvalmennuksella olevan moninaisen työelämän tukemisen mahdollisuuden, joka pyrkii saattamaan ihmisen työkyvyn ja työelämän yhteen ihmisen kokoisesti. Myös innovatiiviset ratkaisut työhönvalmennuksen hyödyntämisestä työllistymisen tukimenetelmänä ovat kaivattuja. Palkkatuen käyttäminen osittain työhönvalmentajan palkkaamiseen, useampi työnantaja voisi palkata yhden työhönvalmentajan rekrytoimansa työntekijän tueksi; olisiko näissä pohtimisen aihetta?

 

Työkyky ei ole staattinen tila, vaan muuntuva ja työelämän kanssa yhteen soviteltava tila meillä jokaisella. Me jokainen osaltamme myös rakennamme tämän päivän ja tulevaisuuden työelämää. Voisimme pikemminkin kysyä jokainen itseltämme, olemmeko tarpeeksi rohkeita luomaan aidosti uudenlaista työelämää ja työllisyyspolitiikkaa, jossa jokaiselle on kykyjensä mukainen paikka ja työelämään tukevat palvelut sen rinnalla?

 

Anne Korhonen

Kehittämiskoordinaattori

Vates-säätiö

 

*********************************

Vates-säätiö sr toimii valtakunnallisena asiantuntijaorganisaationa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaiseksi työllistymiseksi. Säätiö on perustettu vuonna 1993, ja sen strategisena taustavoimana on 36 taustayhteisöä. Vates-säätiön toimintamuotoja ovat kehittäminen, vaikuttaminen, kouluttaminen, tiedottaminen ja verkottaminen. www.vates.fi

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *